Stefan Marinov's Wiki

"Exploration through intelligent machinery."

User Tools

Site Tools


бг:българите_по_света

Българите по света

Тази страница представлява личната ми сбирка от уебстраници, предназначени за българите по света. Това са електронните представителства на формални и неформални обединения, целящи запазването, доразвитието и популяризирането на българската култура, както и сплотяванаето на българското общество чрез предпримането на доброволчески проекти и начинания, провеждането на разяснителни и дарителски кампании, както и организирането на събития и мероприятия с най-различни целеви групи.

Друга важна задача на част от тях е помощта при кандидатстването в чужбина, въвеждането в студентския живот на нашите студенти, както и грижа за успешната интеграция на сънародниците ни в обществото на страната домакин.

Информационни портали

За студенти

  • Съмишленици – сборник с разказите от личните дневници на българи, следващи в чужбина
  • FAQ4uni – всичко относно следването в Германия и Австрия: университети, специалности, работа, студентски живот
  • StudyMentors – портал за въпроси и отговори относно следването в чужбина: връзка с бивши студенти, минали по същия път

За общо ползване

  • Заедно – електронно общество за по-лесната връзка между българите в чужбина
  • Инициативи за България – информационен и координационен сайт за българите в чужбина
  • Напред-назад – информация за събития, работа, бизнес, медии, изкуство, организации и възможности в чужбина
  • Back2BG – кариерен сайт за хора с образование и професионален опит в чужбина
  • TimeHeroes – платформа за доброволчество и правене на добро

Организации и сдружения

Република България

Федерална република Германия

бг/българите_по_света.txt · Last modified: 2016-01-13 14:34 by Stefan Marinov