Stefan Marinov's Wiki

"Exploration through intelligent machinery."

User Tools

Site Tools


бг:избирателни_райони_и_области

Избирателни райони и области

Списък с връзки към областните управи, съответстващи на всички многомандатни избирателни райони (МИР), подредени по поредния им номер при организиране и провеждане на избори.

  1. Пловдив-град, в състава на област Пловдив
  2. Пловдив-област, в състава на област Пловдив
  3. София (23 МИР), в състава на област София-град
  4. София (24 МИР), в състава на област София-град
  5. София (25 МИР), в състава на област София-град
  6. Чужбина
бг/избирателни_райони_и_области.txt · Last modified: 2015-03-26 21:23 by Stefan Marinov