Stefan Marinov's Wiki

"Exploration through intelligent machinery."

User Tools

Site Tools


бг:икт

ИКТ в България

Тази страница е посветена на развитието на информационните и комуникационните технологии в България и различни сдружения и обединения, които са си поставили за цел именно това.

бг/икт.txt · Last modified: 2015-08-11 00:04 by Stefan Marinov