Stefan Marinov's Wiki

"Exploration through intelligent machinery."

User Tools

Site Tools


бг:университети

Университети

Изключително непълен списък с българските имена на някои от по-известните висши учебни заведения в страната и чужбина. Повечето от тях са акредитирани като университети в съответната държава, откъдето идва и името на настоящата страница.

Европейски

Австрия

Белгия

България

Германия

Швейцария

Извъневропейски

Австралия

бг/университети.txt · Last modified: 2016-01-13 19:33 by Stefan Marinov